Passnamn-nya riktlinjer

För att stärka vår gemensamma kommunikation lanserar Friskis&Svettis Riks nya riktlinjer för terminologin i schemat.

Tidsangivelsen "55" kommer att försvinna.

Tidsangivelsen kommer endast att anges om passet är kortare eller längre än 60 minuter.

Station Junior byter namn till Juniorfys - samma innehåll som tidigare.

Vissa andra mindre förändringar införs under våren.


Klicka här för att återgå till startsidan.