OM OSS  

FRISKIS&SVETTIS LOMMA/BURLÖV MILJÖPOLICY 

"Erbjuda en lättillgänglig, prisvärd och lustfylld träning för alla"

Genom engagerade ledare och funktionärer ska Friskis&Svettis:

  1. Utveckla möjligheterna till träning
  2. Hushålla med naturens resurser
  3. Förbättra miljöarbetet
  4. Följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter


FRISKIS&SVETTIS LOMMA/BURLÖV ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

  1. Prioritera förebyggande och hälsofrämjande träning
  2. Minska avfalls- och utsläppsmängden
  3. Göra användningen av energi effektiv
  4. Ta hänsyn till miljön vid upphandling och inköp
Friskishusets öppettider  
Öppettider 25/6-19/8  Här hittar du oss

Måndag-Torsdag   08.00–21.00
Fredag                 08.00–19.00
Lördag                 09.00–14.00
Söndag                09.00–12.00/16.00-21.00

Stängningstiden anger när man ska ha lämnat Friskishuset.
Facebook  

Friskis&Svettis Lomma Instagram