OM OSS  

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

IF Friskis&Svettis Lomma Burlöv söndag den 15 april 2018 kl 10.00 – 12.00 i Friskishuset, Poppelgatan 21, Lomma.

Nu är det åter dags för årsmöte. Denna gång är det extra viktigt att du är med!

På mötet kommer styrelsen att informera om föreningens framtida lokaler och eventuella nödvändiga förändringar i vår organisation.

Årsmötet är högsta beslutande organ, därför är det viktigt att du kommer. Var med och påverka. Var med och tyck till om hur vi ska utvecklas framöver.

Förslag från medlem till styrelsen (motioner) ska vara inkomna senast 11 mars. (5 veckor före mötet). Lämna dina ev motioner i receptionen i Friskishuset eller maila dem till vår ordförande Tom Lövstad;  ordf@lommaburlov.friskissvettis.se 

Senast fyra veckor före mötet presenteras en dagordning för mötet.

Alla handlingar inför årsmötet publiceras i receptionen i Friskishuset och på föreningens hemsida minst två veckor före årsmötet. 

Samtidigt två veckor före årsmötet publicerar vi också valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samman med en kort presentation. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller i valberedningen? Ta då gärna kontakt med föreningens valberedning på; eva.sjodahl@tyens.se alternativt med styrelsens ordförande

Rösträtt på årsmötet har enligt stadgarna den som fyllt 15 år och har betalt medlemsavgift för såväl 2017 som 2018. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Ta med medlemskort eller ID handling. 

 

 

Välkomna    

 

 

Friskishusets öppettider  
 
Öppettider          Här hittar du oss.

Måndag,Tisdag,Torsdag   07.00–21.30
Onsdag                             06.45–21.30
Fredag                              07.00–19.00
Lördag                              09.00–17.00
Söndag                             09.00–21.00

Stängningstiden anger när man ska ha lämnat Friskishuset.

 


Blogg  

Här kan du följa Tina Uppfeldt och hennes blogg.

Tina är träningsutvecklare på Friskis&Svettis Riks

Facebook  

Friskis&Svettis Lomma Instagram