OM OSS  

Protokoll från vårt Extra Årsmöte! 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

IF Friskis&Svettis Lomma Burlöv söndag den 15 april 2018 kl 10.00 – 12.00 i Friskishuset, Poppelgatan 21, Lomma.

Nu är det åter dags för årsmöte. Denna gång är det extra viktigt att du är med!

På mötet kommer styrelsen att informera om föreningens framtida lokaler och eventuella nödvändiga förändringar i vår organisation.

Årsmötet är högsta beslutande organ, därför är det viktigt att du kommer. Var med och påverka. Var med och tyck till om hur vi ska utvecklas framöver. 

Det har endast inkommit en motion till stämman. 

Alla andra handlingar inför årsmötet publiceras i receptionen i Friskishuset och på föreningens hemsida minst två veckor före årsmötet. 

Samtidigt två veckor före årsmötet publicerar vi också valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samman med en kort presentation. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller i valberedningen? Ta då gärna kontakt med föreningens valberedning på; eva.sjodahl@tyens.se alternativt med styrelsens ordförande

Rösträtt på årsmötet har enligt stadgarna den som fyllt 15 år och har betalt medlemsavgift för såväl 2017 som 2018. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Ta med medlemskort eller ID handling. 

Dagordningen till mötet hittar du här! Klicka på länken!  

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018-2019 

inkomna motioner till mötet 

Styrelsens svar på inkommen motion.

Valberedningens förslag 

Valberedningens arbetsordning att besluta om på mötet

Föreningens stadgar att besluta om på mötet  

Vårt årsbokslut finns att låna och läsa i vår reception

Vi ses på mötet! 

 

 

 

Välkomna    

 

 

Friskishusets öppettider  
Öppettider 25/6-19/8  Här hittar du oss

Måndag-Torsdag   08.00–21.00
Fredag                 08.00–19.00
Lördag                 09.00–14.00
Söndag                09.00–12.00/16.00-21.00

Stängningstiden anger när man ska ha lämnat Friskishuset.
Facebook  

Friskis&Svettis Lomma Instagram